2018

prof. KUL dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

prof. dr Adam Czarnota (Uniwersytet w Sydney, Australia)

dr. Barabás Gábor (Uniwersytet w Peczu, Węgry)

prof. dr Tomáš Gábriš (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)

dr hab. Michał Gałędek (Uniwersytet Gdański, Polska)

dr Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

prof. dr hab. Myron Kapral (Państwowy Uniwersytet we Lwowie, Ukraina)

dr Vilém Knoll (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie, Czechy)

dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. dr hab. Adam Lityński Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)

dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. WSFiZ dr hab. Dariusz Makiłła (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska)

dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

doc. dr Adriana Švecová (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. UWr. dr hab. Rafał Wojciechowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. dr hab. Jan Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

dr Jarosław Turłukowski (Uniwersytet Warszawski,Polska)

dr hab. Piotr Fiedorczyk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

prof. dr hab. Andrzej B. Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski, Polska)