2021

Prof. dr hab. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)

Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr. Eszter Csabáné Herger (University of Pécs, Hungary) 

Prof. dr Vincent R. Johnson (St. Mary’s University School of Law, San Antonio, Texas, USA)

Prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Jerzy Krzynówek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)

Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska)

Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Zsuzsanna Peres (Ludovika – University of Public Service, Hungary)

Dr hab. Piotr M. Pilarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dr Outi Sihvonen (Tampere University, Finland)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)

Dr hab. Norbert Varga (University of Szeged, Hungary)

Dr hab. Andrzej Wrzyszcz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)