2022

Dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. dr hab. Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr Isabelle Coquillard (Paris Nanterre University, France)

Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Prof. dr hab. Leonard Górnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN, Polska)

Prof. dr. Eszter Csabáné Herger (University of Pécs, Hungary)

Dr Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr Marcin Krzemiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Jerzy Krzynówek prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Dr hab. Katarzyna Kubuj (Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska)

Dr Karol Kuźmicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Dr Marcin Merkwa (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Dr hab. Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr Alexandra Letková (Matej Bel University, Slovakia)

Prof. zw. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska)

Dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Prof. dr hab. Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Dr Pavel Ondřejek (Charles University, Czechia)

Dr Piotr Paluchowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska)

Dr Zsuzsanna Peres (Ludovika – University of Public Service, Hungary)

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr Karol Siemaszko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Dr Ján Sombati (Comenius University in Bratislava, Slovakia)

Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr hab. Michał Stachura, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

Dr Marek Starý (Charles University, Czechia)

Prof. dr hab. Tadeusz Szulc (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dr Mateusz Szymura (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr Outi Sihvonen (Tampere University, Finland)

Dr Jaromír Tauchen (Masaryk University, Czechia)

Dr hab. Dorota Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (Lublin, Polska)