Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak

(przejdź na stronę)
http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-waclaw-uruszczak


REDAKTOR TEMATYCZNY
Prof. dr hab. Dorota Malec

(przejdź na stronę)
http://www.law.uj.edu.pl/~khadm/?page=publikacje


SEKRETARZ
Dr hab. Maciej Mikuła

(przejdź na stronę)
http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/dr-maciej-mikula


REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Stęplewska

STAŁA WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Dr Krzysztof Fokt
Kacper Górski
Jakub Pokoj
Damian Szczepaniak

WSPÓŁREDAKCJA WYBRANYCH ZESZYTÓW
Prof. dr hab Andrzej Dziadzio
Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek
Dr Agnieszka Czarnecka
Dr Katarzyna Krzysztofek
Dr Piotr Michalak
Dr Marek Stus


 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.