Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak

Więcej informacji


REDAKTOR TEMATYCZNY
Prof. dr hab. Dorota Malec

Więcej informacji


SEKRETARZ
Dr hab. Maciej Mikuła

Więcej informacji

REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Stęplewska

STAŁA WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Dr hab. Krzysztof Fokt
Kacper Górski
Dr Jan Halberda
Dr Michał Ożóg
Jakub Pokoj
Damian Szczepaniak

WSPÓŁREDAKCJA WYBRANYCH ZESZYTÓW
Dr hab. Iwona Barwicka-Tylek
Dr Agnieszka Czarnecka
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Paweł Dziwiński
Dr hab. Katarzyna Krzysztofek
Dr Piotr Michalik
Dr Marek Stus

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.