Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (od 1 XII 2021) 
Więcej informacji

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Dr hab. Maciej Mikuła, Prof. UJ
Więcej informacji

REDAKTOR TEMATYCZNY
Prof. dr hab. Dorota Malec

Więcej informacji

SEKRETARZ REDAKCJI
Dr Kacper Górski

Więcej informacji

REDAKTORZY
Dr hab. Krzysztof Fokt (raporty z projektów badawczych)
Dr hab. Jan Halberda (artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne)
Jakub Pokoj (kronika naukowa)

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Paweł Dziwiński
Dr Michał Ożóg
Arkadiusz Piskorz
Damian Szczepaniak

REDAKTOR JĘZYKOWY
Agnieszka Stęplewska

 

DANE ARCHIWALNE:

REDAKTOR NACZELNY do 30 XI 2021 - Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Więcej informacji