Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

     Scopus (od 09/2021)

     DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

          Biblioteka Nauki

     Index Copernicus International

     EBSCO Publishing

 

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

     BASE

     Google Scholar

     Most Wiedzy

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.