Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library_

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International - ICV 2018:89.92

     EBSCO Publishing

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

     BASE

     Google Scholar

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank(ZDB)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.