Indeksacja w bazach danych

     ERIH PLUS

     DOAJ (Directory of Open Access Journals)

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library

     CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International

     EBSCO Publishing

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

     BASE

     Google Scholar

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.