Rada naukowa

Prof. dr hab. Kazimierz Baran (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 
Prof. Christian Chêne (L'Université Paris Descartes, Francja)
 
Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Prof. dr Olivier Descamps (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
 
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Prof. Claudio Finzi (Rzym, Włochy)
 
Prof. dr hab. Michał Jaskólski (Kraków)
 
Prof. dr Bohumil Jiroušek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 
Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Prof. dr hab. Dorota Malec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Dr Heinz Mohnhaupt (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
 
Prof. dr hab. Thomas Olechowski (Universität Wien, Austria)
 
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
Prof. dr Laurent Waelkens (KU Leuven)
 
Dr hab. Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.