Misja i cele

Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców czasopisma było umożliwienie upublicznienia rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.  W czasopiśmie publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim zagadnieniom dziejom prawa polskiego, a także europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, nie wykluczając prawa antycznego. Publikowane studia dotyczą wszystkich epok historycznych, przyjmując jako cezurę końcową transformacje ustrojowo-społeczne w Europie w zapoczątkowane w 1989 r. Czasopismo zawiera także kronikę wydarzeń naukowych. W tej ostatniej publikowane są raporty z najistotniejszych wydarzeń naukowych z zakresu historii prawa w Europie Środkowo-Wschodniej. W dziale recenzji ogłaszane są przeglądy monografii, Redakcja otwarta jest także na moderowanie polemik naukowych.

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.