Prawa autorskie i udostępnianie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa to czasopismo publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
(CC BY-NC-ND 4.0)

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

 

Polityka archiwizowania

Wszystkie teksty pochodzące z czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa„ są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych. Numery archiwalne dostępne są również na platformie Portal Czasopism Naukowych – Archiwum Cyfrowe https://ojs.ejournals.eu/KSzHPiP/issue/archive.

Uniwersytet Jagielloński realizuje „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, tworząc warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem polityki otwartego dostępu jest udostępnienie wyników badań naukowych w sposób otwarty i bezpłatny, w wybranym przez użytkownika czasie, bez ograniczeń technicznych. Artykuły publikowane w czasopiśmie „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.