Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: październik 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Between Democracy and Ochlocracy in the Context of the Centuries-Old Dispute about the Perfect Form of Government: The Legal Heritage of the Antiquity in View of the Challenges of Modernity

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 353-367
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.024.16172

The Crown of St. Stephen as a Symbol of Legal Continuity and Hungarian Constitutionalism (Historical Background)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 369-388
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.025.16173

The Component of Respublica Romanorum in the Constitutional Heritage of Nobiliary Polish-Lithuanian Republic (16th through 18th Centuries)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 389-400
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.026.16174

The Practice of Supervisory Rights in Hungarian Cartel Law with Special Attention to the Duties of the Minister and the Legal Director

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 401-412
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.027.16175

Fundamental Rights in Czechoslovakia between 1920 and 1938: Their Doctrinal Theorizing and Judicial Application

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 413-432
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.028.16176

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część II)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 433-464
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.029.16177

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2020–2021 – A Historiographic Outline

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 465-479
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.030.16178

Legal History Research in Belgium (2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 481-484
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.031.16179

Chronicle of Scholarly Events in Legal History Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 485-488
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.032.16180

A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2021

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 489-491
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.033.16181

Slovak Legal History – a Non-exhaustive Overview of Active Researchers

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 3, s. 493-503
Data publikacji online: 29 września 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.034.16182