Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

     
     Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: 30 września 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 257–271
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.019.12515

“The Living Dead” in Modern Era Parish Records in Silesia and Moravia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 273-287
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.020.12516

Civil Law in Forced Unions. The Austrian Civil Code and its Significance for the Development of Civil Law in Central Europe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 289-301
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.021.12517

Opinie profesorów i doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 303-319
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.022.12519

Legal Aspects of the Position of Slovakia in the Newly Established Czechoslovakia in Vratislav Kalousek´s Interpretation

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 321-328
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.023.12518

Wykorzystanie źródeł prawa w wykładni historycznej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 329-343
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.024.12520

Edycje źródłowe

Plan kodeksu cywilnego i projekt utworzenia komisji kodyfikacyjnej w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814–1815). Edycja źródłowa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 345-387
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.025.12521

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 389-392
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.027.12523

Events and Books in the Sphere of the Study of Legal and Constitutional History in Hungary in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 393-401
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.029.12525

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law Held in the Slovak Republic and the Czech Republic in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 403-406
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.026.12522

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 407-411
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.028.12524

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 413-420
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.030.12526

Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa “Identity, Citizenship, and Legal History”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 421-422
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.031.12527

In memoriam

Profesor Stanisław Grodziski (1929–2020). Rys naukowego portretu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 423-428
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.032.12528

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.