Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

   
Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera
CAN-PACK S.A.

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: czerwiec 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sądownictwo dominialne w dobrach koprzywnickiego klasztoru cystersów do 1819 r. Wybrane zagadnienia

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 121-151
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.013.12056

Kodeks cywilny kantonu Berna (1824–1830) i jego wpływ na przemiany społeczne i ustrojowe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 153-168
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.014.12057

Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 169-204
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.015.12058

Sprawa lwowskiego samorządu miejskiego przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym w 1929 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 205-217
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.016.12059

Granice uprawnień zarządu przymusowego w Galicji na przykładzie sporu pracowniczego w Ordynacji Przeworskiej (1933 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 219-234
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.017.12060

Edycje źródłowe

Instrukcje dla litewskich komisarzy skarbowych delegowanych na sejmy (1780–1790)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 235-255
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.018.12061

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.