Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Partnerem czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” jest TAURON.  

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
Zastępca redaktora naczelnego: Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Sekretarz redakcji: Dr Kacper Górski
Opublikowano online: 31 marca 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pseudo-Dionysius’ Concept of Hierarchy and the Imperial Cult in the Early Roman Empire

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Stosunek marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego do dziesięcin. Przyczynek do dziejów sporu o dziesięciny na Mazowszu w latach pięćdziesiątych XVIII w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Artykuły recenzyjne

Edycje źródłowe

Konstytucja polityczna Republiki Portugalii z 11 kwietnia 1933 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Recenzje i noty recenzyjne

Odpowiedź na recenzję

Medice, cura te ipsum. W odpowiedzi Andrzejowi Zakrzewskiemu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

In memoriam

Profesorowi Michałowi Pietrzakowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Profesor Henryk Olszewski (1932–2021)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 1,
Data publikacji online: 31 marca 2022

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.