Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy Nr 285/WCN/2019/1 z dnia 30 maja 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

     
     Krakowskie Studia Historii Państwa i Prawa wspiera CAN-PACK S.A.​

ISSN 2084-4115
e-ISSN 2084-4131
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Sekretarz redakcji: Dr hab. Maciej Mikuła
Opublikowano online: wrzesień 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Recenzje

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History, and Studies in Legal Heritage at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Legal History Research in Belgium (2020)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Chronicle of Scholarly Events in Legal History and Roman Law in the Slovak Republic and Czech Republic in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in France in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

A Brief Review of Scholarly Events in the Field of Legal History in Ukraine in 2020

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej A Lost World? Jewish International Lawyers and New World Orders (1917–1951), Jerozolima 24–25 maja 2021 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Interview with Dr. Dr. h.c. Heinz Mohnhaupt, the member of International Advisory Board of Cracow Studies of Constitutional and Legal History

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,
Data publikacji online: 3 września 2021

Profesorowi Witoldowi Wołodkiewiczowi (1929–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Profesor Claudio Finzi (1939–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt 3,

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.