Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Spraw Społecznych  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

Od roku 2018 czasopismo wydawane jest w całości w języku angielskim.

Najnowszy numer Labor et Educatio z 2019 roku poświęcony jest zagadnieniu edukacji i jej wielowymiarowowści.

Zapraszamy do składania artykułów do najnowszego numeru Labor et Educatio 8/2020 poprzez platformę: http://laboreducatio.pl

Artykuły dotyczące rynku pracy i wyzwań edukacyjnych prosimy składać przez platformę do dnia 15.06.2020.

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.

Labor et Educatio, 7 (2019)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 7-9
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

STUDIES

Special Geragogics: Pedagogy of the elderly with disabilities

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 11-28
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.001.11518

Shaping the Future of Teaching Profession

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 29-42
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.002.11519

Dimensions of Education for Peace: Theory, Spaces and Actors. Experiences from Mexico

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 43-59
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.003.11520

The Importance of Research-Based Learning as a Didactic Necessity in German Public Health Degree Programs

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 61-87
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.004.11521

Edmodoing the Concept Attainment in Mathematics and Pedagogy: A Participant Observation Exploratory Study

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 89-108
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.005.11522

Some of Current Challenges in Educational System and Learning

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 109-131
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.006.11523

The right to education in the 20th-century Polish Constitutions

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 133-148
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.007.11524

Pedagogical Category – Learning – in the Perspective of Selected Paradigms

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 149-169
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.008.11525

Lifelong Learning in Seniors in the Perspective of the Neuro- and Psychosocial Concept

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 171-184
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.009.11526

Sects in the Area of Education of Children and Youth: Situation Analysis and Indications for Preventive

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 185-199
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.010.11527

RESEARCH

Effectiveness of Hypermedia and Multimedia Learning Strategies on the Academic Performance of Chemistry Students in Nigeria

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 201-214
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.011.11528

An Elderly Person in the Process of Patriotic Raising of Young Generations of Poles Living Abroad

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 215-227
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.012.11529

The sense of self-efficacy among academic teachers at a military university  and their self-esteem

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 229-244
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.014.11531

Humanization of Physical Education in Early School Education

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 245-258
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.015.11532

Valued Aspects of Work by Labor Migrants and Employed on the Polish Labor Market

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 259-279
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.016.11533

REVIEWS

Mirosław J. Szymański (ed.), Short Lectures on Sociology of Education

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 277-281
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

Report from the Academy of Emerging Researchers – 17.09.2019

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 283-286
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 0000-0001-6203-8651

The 2 nd International Scientific Conference of the Visegrad Group Countries "Elderly people in cultural communication", Cracow, 10-11 June 2019

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 287-290
Data publikacji online: 31 grudnia 2019

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.