Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Spraw Społecznych  Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

Od roku 2018 czasopismo wydawane jest w całości w języku angielskim.

Zapraszamy do składania artykułów do najnowszego numeru Labor et Educatio 9/2021 poprzez platformę: http://laboreducatio.pl

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.

Labor et Educatio, 8 (2020)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: grudzień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 7-9
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

STUDIES

Academic Education: Focused Only on the Labour Market?

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 11-26
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.002.12993

Motivational and Value-based Component as One of the Structural Elements of Engineering Educators’ Readiness for Professional Mobility

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 27-36
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.004.12995

The Employee’s Personal Character and its Imperative in the Post-Covid-19 Pandemic World

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 37–51
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.009.13000

STEM Education as a Strategy to Move from the New Structural Economy to the Endogenous and Sustainable Growth Model in Latin America

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 53-71
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.005.12996

Theoretical Preconditions for [a] Change in the Student Assessment System: Toward Good Practices

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 73-93
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.001.12992

The Culture of Peace in Adult Education: Its Epistemological Bases from the Jesuit Philosophy

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 95-108
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.003.12994

Defining and Analyzing Transformative Learning

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 109-124
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.007.12998

Social and political aspects of education reforms in Hungary

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 125–134
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.010.13001

Social Integration Clubs as a Form of Social and Professional Activation of Socially Excluded People

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 135-150
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.011.13002

RESEARCH

The Changing Nature of Work and a Need to Prepare Teachers for Involvement in Innovative Work During and After the Pandemic

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 151-168
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.008.12999

Attitudes of Early Education Teachers Towards Pedagogical Innovation

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 169-182
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.006.12997

The Competences of Pedagogues Ensuring Successful Partnership with Parents of the Contemporary Generation: the Attitude of Students – the Future Pre-school Teachers

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 183-204
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.012.13003

Knowledge of Vocational Education and Practical Training Teachers on Providing Pre-medical First Aid in the Czech Republic

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 205-218
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.016.13007

Risk of Investment in Human Capital and Skills Mismatch

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 219-243
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.013.13004

POLEMICS AND DISCUSSIONS

Positive Impact of Teacher Activities on the Educational Career of Roma and Gypsy Women in Hungary

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 245-272
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.014.13005

Seeking Happiness in Consumer Society. Inspirations for Pedagogy

Labor et Educatio, 8 (2020), s. 273-290
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561LE.20.015.13006

REVIEWS

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.