Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek

Czasopismo "Labor et Educatio" to recenzowane czasopismo naukowe Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydawane w formie rocznika w wersji drukowanej i cyfrowej (w wykazie czasopism MEiN – 100 punktów).

Czasopismo ukierunkowane jest na propagowanie najnowszych dokonań naukowo-badawczych z zakresu dyscyplin: pedagogiki oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Tym samym daje pole do naukowego dyskursu oraz dzielenia się problematyką ulokowaną w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, a także innych subdyscyplinach pedagogiki, jak i zagadnieniami z zarządzania strategicznego, innowacji w zarządzaniu projektami, zrównoważonego zarządzania, kultury organizacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innymi kwestiami z tej dyscypliny. Czasopismo zmierza do promowania oraz dostarczania wnikliwych analiz i najnowszych badań. Redakcja otwiera przestrzeń do promowania oryginalnych myśli naukowych i idei, promując interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu zarządzania i jakości, a także pedagogiki. Publikowane są tylko recenzowane, oryginalne artykuły podejmujące promowaną przez czasopismo problematykę.

Treści artykułów wydawanych w czasopiśmie „Labor et Educatio” już od pierwszego numeru wydanego w 2013 roku, koncentrują się różnorodnych perspektywach i kontekstach życia społecznego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Pierwszy numer dedykowany był zagadnieniom wielowymiarowości pracy ludzkiej, natomiast kolejne poruszały kwestie wyzwań współczesnego rynku pracy, edukacji, a także problematyki związanej z karierą zawodową.

Rozszerzając naukowo-badawcze pola analiz od roku 2015 czasopismo  publikuje artykuły w językach kongresowych, wprowadzając również nowy dział Varia. Zabieg ten umożliwił ubogacenie tematyki poszczególnych numerów interdyscyplinarnością i różnorodnością zagadnień wpisujących się w obszary tematyczne wykraczające poza przewodni kontekst tematyczny danego numeru. Od numeru 5 wydanego w 2018 czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim, co sprzyja międzynarodowej wymianie najnowszych trendów teoretycznych, empirycznych oraz najnowszych badań w zakresie tematu przewodniego danego numeru.

Misją czasopisma „Labor et Educatio” jest łączenie obszarów nauk społecznych, szczególnie zaś nauk o zarządzaniu i jakości oraz pedagogiki. Celem jest zintegrowanie teorii i praktyki, dających przestrzeń dla interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji. Taki koncept ma na celu inspirowanie autorów do wprowadzania pozytywnych zmian w obszarze zarządzania, jakości i edukacji w ujęciu holistycznym.

Zapraszamy do publikowania na łamach "Labor et Educatio" artykułów, recenzji i sprawozdań zarówno teoretyków, jak i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą. Czasopismo to platforma wymiany oryginalnych poglądów innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań, będących kluczem do rozwoju dyscyplin wpisujących się w obszar nauk społecznych, a tym samych do jakościowego rozwoju współczesnych praktyk zarządczych i edukacyjnych.

Zapraszamy do składania artykułów do najnowszego numeru Labor et Educatio poprzez platformę: http://laboreducatio.pl

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Labor et Educatio, 10 (2022)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 5-7
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.001.17527

STUDIES

Contemporary significance of popular pedagogy

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 9-17
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.002.17528

Innovative culture of teachers – part of organisational culture

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 19-30
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.003.17529

Assessment Competence of Teaching Staff – a Factor in the Implementation of National Policy in the Field of School Competence Assessment

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 31-47
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.004.17530

On the need for media education for seniors – selected issues

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 49-63
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.005.17531

RESEARCH

Sense of career success in the experiences of seniors

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 65-78
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.006.17532

The value of work in the perspective of prospective and active teachers

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 79-94
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.007.17533

Motivation as a factor in educational and professional career planning of generation Z

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 95-111
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.008.17534

Life and professional plans of academic youth graduating in a pandemic

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 113-123
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.009.17535

School during the pandemic. Challenges and uncertainties 

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 125-136
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.010.17536

Employee Job Performance Studies in the Military Context: A Bibliometric Analysis

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 137-150
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.011.17537

POLEMICS AND DISCUSSIONS

General characteristics of possible consequences of trauma and forms of aid granted to Ukrainian children refugees 

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 151-167
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.012.17538

”The Emi & Gracja’s backyard” – An innovative educational project for Polish children

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 169-188
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.013.17539

REPORTS

Report on the Fourth International Scientific Conference “Universalism of Human Work. Challenges for Education”

Labor et Educatio, 10 (2022), s. 189-194
Data publikacji online: 31 marca 2023
DOI 10.4467/25439561LE.22.014.17540