Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 7-8
Data publikacji online: 2017

Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 9-30
Data publikacji online: 2017

Interpretacyjne osobliwości pracy ludzkiej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 31-37
Data publikacji online: 2017

Działalność wychowawcza w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 39-48
Data publikacji online: 2017

Wielokulturowa (bez)robotność”. Rzecz o izraelskim rynku pracy

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 49-63
Data publikacji online: 2017

Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 65-77
Data publikacji online: 2017

Rodzina w procesie wsparcia społecznego i zawodowego osoby niepełnosprawnej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 79-89
Data publikacji online: 2017

Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka – wybrane aspekty metodyczne 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 91-103
Data publikacji online: 2017

Między fascynacją a dystansem. Społeczny odbiór osób chorych psychicznie a ich wizerunek w kulturze masowej – analiza wybranych przypadków

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 105-117
Data publikacji online: 2017

O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 119-143
Data publikacji online: 2017

Całościowa Ocena Geriatryczna a kierunki edukacji seniorów

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 145-151
Data publikacji online: 2017

Fraktalność zaufania wśród dydaktyków ogólnych i metodyków edukacji przedmiotowej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 153-166
Data publikacji online: 2017

Umiejętność zarządzania finansami w kształceniu podstawowym. Związki międzynarodowe 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 167-188
Data publikacji online: 2017

Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 189-203
Data publikacji online: 2017

Kompetencje studentów wybranych wydziałów Uniwersytetu Karola w zakresie prewencji zespołu dziecka wykorzystywanego seksualnie 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 205-220
Data publikacji online: 2017

Zapomniane (?) inspiracje dla wychowania

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 221-246
Data publikacji online: 2017

Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne  zagrożenie dla rodziny 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 247-270
Data publikacji online: 2017

Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 271-283
Data publikacji online: 2017

Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania, Warszawa 2014, Wydawnictwo ABC, ISBN 978-83-264-3108-1, ss. 292

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 285-288
Data publikacji online: 2017

Mirosław J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7850-758-1, ss. 316 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 289-294
Data publikacji online: 2017

Waldemar Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Współczesność obiektem badań, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-070-5, ss. 357

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 295-297
Data publikacji online: 2017

Franciszek Szlosek (red.), Badanie, dojrzewanie, rozwój. Tradycja i nowe rozumienie badań jakościowych. Profesorowi Stanisławowi Kaczorowi na 90-lecie urodzin, Warszawa–Radom 2014, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Technologii Eksploatacji – PBH w Radomiu, ISBN 978-83-7789-296-1, ss. 439

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 299-303
Data publikacji online: 2017

Adam A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Dąbrowa Górnicza 2014, Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej, ISBN 978-83-9397155-0-3, ss. 517

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 305-310
Data publikacji online: 2017

Zdzisław Wołk, Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7641-801-8, ss. 246

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 311-314
Data publikacji online: 2017

Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański (red.), Codzienność szkoły. Nauczyciel, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza Impuls, (t. 1), ISBN 978-83-7850-530-3, ss. 221 Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański (red.), Codzienność szkoły. Uczeń, Kraków 2014, Oficyna Wydawnicza (t. 2), ISBN 978-83-7850-722-2, ss. 308

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 315-320
Data publikacji online: 2017

Elżbieta Lipowicz, Praca socjalna z rodziną. Diagnoza – Projektowanie – Zmiana, Zielona Góra 2014, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 978-83-7842-098-9, ss. 161

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 321-322
Data publikacji online: 2017

Międzynarodowa Konferencja Uniwersalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje, Kraków, 29–30 maja 2014 roku

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 323-326
Data publikacji online: 2017

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Kompetencje zawodowe nauczycieli, Jedlnia-Letnisko 20–21 listopada 2014 roku

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 327-330
Data publikacji online: 2017