Zdzisław Wołk, Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa 2013, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7641-801-8, ss. 246

Daniel Kukla

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.