Labor et Educatio,3 (2015)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: sexting, zapobieganie, przemoc, przestrzeń edukacyjna, rzeczywistość wirtualna, świat realny, świat hybrydowy, czasoprzestrzeń, kultura, media, wyobraźnia, immersja , afazja, agnozja, amnezja, apraksja, choroba Alzheimera, geragogika specjalna, gerontologopedia, język, komunikacja interpersonalna, otępienie, mowa, szansa, edukacja, lęk, mistyfikacja, patriotyzm, Ojczyzna, wychowanie, early childhood, interest in music, the structure of interest, musical and aesthetic consciousness, music lessons, music game, young people, labour market, children´s homes, holizm, bezrobocie, bezrobotny, młodzież, model, aktywność, stereotypy płci, efekty oczekiwań interpersonalnych, osiągnięcia edukacyjne kobiet i mężczyzn , system edukacyjny, polityka oświatowa, szkolnictwo, nauczanie, oświata , brytyjskie elitarne szkolnictwo średnie, Erving Goffman, strategiczne przeżycia osobowości, przywództwo, imperializm, reprodukcja kulturowa, mobilność społeczna, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o pracę, szkoła wyższa, informatyka prawnicza, bazy danych, systemy wyszukiwawcze, technologia informacyjna, historical education, popularizing, comics, workshops, palliative and hospice care, patients’ rights, end-of-life care, disability, poverty alleviation, education access, labor market access, vocational education, human capital, production personnel, public policy, research, social work, education, European Higher Education Area, Bologna Plan, Spain , higher education, higher education system, reform, Bologna Process, access, quality, Izrael, wielokulturowość, history of Mexican educational system, background and development, modern Mexican educational system, Higher Education and Leading Universities, Educational Management, educational legislation, system efficiency, equality, the quality of education, inclusive education, decentralization, nauka, dyscyplina, samokontrola, rozwój, Jan Paweł II, pedagogika, konwencja terminologiczna, lingwistyka, lingwistyka pedagogiki, język edukacji, lingwistyka pedagogiki pracy

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 7-10
Data publikacji online: 2017

Problematyka języka pedagogiki (pracy) 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 11-30
Data publikacji online: 2017

Rozwój i jego wychowawcza wartość w pedagogice rozwoju według Jana Pawła II 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 31-50
Data publikacji online: 2017

Rola wychowawcza ojca według Ef 6,4 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 51-65
Data publikacji online: 2017

Гуманитаризация образования – условия развития современной школы

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 67-79
Data publikacji online: 2017

Priority Areas for Educational Reform in Ukraine

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 81-92
Data publikacji online: 2017

The Background and Development of Mexican Educational System: the Main Features

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 93-101
Data publikacji online: 2017

Pomiędzy kipą a smartfonem. Kilka rzutów myślowych na temat kontrastów w izraelskiej edukacji 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 103-120
Data publikacji online: 2017

Reforming Swedish Higher Education in the Context of the Bologna Process

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 121-131
Data publikacji online: 2017

History and Development of Social Work Education in Spain: From School of Social Assistants to Faculty of Social Work

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 133-137
Data publikacji online: 2017

The «Human-Labour» and Modern Vocational Education: Ukrainian Context

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 139-154
Data publikacji online: 2017

Exploring the Social Milieu of Disability: Themes of Poverty, Education, and Labour Participation

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 155-171
Data publikacji online: 2017

Problems of Postgraduate Education in the Sphere of Palliative and Hospice Care

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 173-179
Data publikacji online: 2017

Performing of the Statutory Obligation of Historical Education by the Rzeszow Branch of the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 181-189
Data publikacji online: 2017

Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 191-207
Data publikacji online: 2017

Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 209-226
Data publikacji online: 2017

Brytyjskie elitarne szkolnictwo średnie dla chłopców. Studium socjopedagogiczne

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 227-249
Data publikacji online: 2017

System edukacyjny w Kenii. Od nauki po baobabem do uniwersytetu 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 251-264
Data publikacji online: 2017

Kulturowa transmisja stereotypu płci . Co sprawia, że mężczyźni studiują na kierunkach ścisłych lub technicznych, a kobiety na kierunkach humanistycznych lub społecznych?

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 265-301
Data publikacji online: 2017

Holizm w pracy edukacyjnej z młodzieżą bezrobotną 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 3-3-317
Data publikacji online: 2017

Возможности на рынке труда для молодых людей, покидающих детские дома в международном контексте

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 319-336
Data publikacji online: 2017

Музыкальный интерес в структуре эстетического сознания детей дошкольного возраста

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 337-353
Data publikacji online: 2017

Wychowanie do patriotyzmu 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 355-375
Data publikacji online: 2017

Rzecz o edukacji dzieci dla przyszłości społeczeństwa Kilka refleksji wokół „sześciolatków w szkole”

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 377-396
Data publikacji online: 2017

Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 397-409
Data publikacji online: 2017

O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 411-430
Data publikacji online: 2017

Sexting – nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 431-444
Data publikacji online: 2017

Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych Inspiracje do edukacji w starości, Kraków 2015, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7850-946-2, ss. 218

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 445-449
Data publikacji online: 2017

Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), Wyzwania szkolnej codzienności Kraków 2015, Wydawnictwo WAM, ISBN 978-83-277-1095-6, ss. 260

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 455-458
Data publikacji online: 2017

Recenzje