Sexting – nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży 

Sylwester Bębas

Abstrakt

W artykule ukazany został sexting jako nowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Tekst poprzedzony jest krótkim wstępem, w którym zasygnalizowane zostały problemy poruszane w dalszej części opracowania. Artykuł składa się z trzech części: pojęcie i typy sextingu, przyczyny i skala i specyfika zjawiska sextingu oraz konsekwencje sextingu. Opracowanie kończy się podsumowaniem i zamieszczoną bibliografią. 

Słowa kluczowe: sexting, zapobieganie, przemoc
References

Andrzejewska A., Bednarek J., Seksting, [w:] Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. J. Lizut, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014. Bienias T., Internet, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998. Brytyjska młodzież oszalała na punkcie sextingu, http://palmtop.pl [dostęp: 06.06.2015]. Corbett D., Let’s talk about sext: the challenge of finding the right legal response to the teenage practice of ‘sexting’, „Journal of Internet Law”, 2009, nr 12. Esemesy i  karesy, http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/9677/Esemesy-i- -karesy/ [dostęp: 21.08.2015]. Hudson H. K., Factors affecting sexting behaviors among selected undergraduate students, Eastern Illinois University, Charleston, 2006. Kampania „Myślę, więc nie ślę”, http://seksting.fdn.pl/ [dostęp: 06.06.2015]. Lenhart A., Teens and Sexting: How and why minor teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging, Pew Research Centre Report 2009, http://pewresearch.org/assets/pdf/teens-and-sexting.pdf [dostęp: 06.06. 2015]. Livingstone S., Górzig A., Sexting: the exchange of sexual messages online among european youth, [w:] Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective, red. S. Livingstone, L. Haddon, A. Gorzig, The Policy Press, Bristol 2012. Lopez J., Has the Internet unleashed digital drama?, „Momentum” 2011, nr 4. Lounsbury K., Mitchell K. J., Finkelhor D., The true prevalence of „sexting”. Crimes against children research Centre, 2011, https://www.unh.edu. [dostęp: 08.08. 2015]. Marker B. S., Sexting as Moral Panic: an explanatory study into the media’s construction of sexting, Eastern Kentucky University, Richmond 2009. Mitchell K. J., Finkelhor D., Jones L. M., Wolak J., Prevalence and Characteristics of Youth Sexting: A National Study, „Pediatrics”, 2012, nr 129(1). O zjawisku sekstingu, http://fdn.pl/o-zjawisku-sekstingu [dostęp: 06.06.2015]. Paszowska A., Sexting, http://www.ponton.org.pl/readarticle.php?article_id=181 [dostęp: 19.11.2014]. Pypeć M., Sexting wśród młodzieży, https://portal.abczdrowie.pl/sexting-wsrod-mlodziezy [dostęp: 17.07.2015]. Rokicka J., Sexting – zabawa czy koszmar nastolatków? http://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/1,79350,10068449,Sexting_zabawa_czy_koszmar_nastolatkow.html [dostęp: 04.05.2015]. Ronatowicz W., Ryzykowne zachowania seksualne dzieci, młodzieży i  młodych dorosłych w kontekście korzystania z technologii cyfrowych, „Rocznik Lubelski”, t. 40, 2014, cz. 1. Sajkowska M., Wykorzystywanie seksualne dzieci: teoria, badania, praktyka, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Warszawa 2004. Sampławska E., Coraz mniej winni?, „Polityka”, nr 3 (2588), 20.01.2007. Sexting staje się wśród nastolatków normą, http://polska.newsweek.pl/sexting-wsrodnastolatkow-newsweek-pl,artykuly,349931,1.html [dostęp: 06.06.2015]. Siegle D., Cyberbullying and sexting: technology abuses of the 21st century, „Gifted child today” 2010, t. 32, nr 2. Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Taylor K. R., „Sexting”: fun or felony?, „Principal Leadership” 2009, nr 8. Temple J. R., Jonathan A. P., Van Den Berg P., Le V. D., McElhany A., Temple B. W., Teen Sexting and Its Association With Sexual Behaviors, „Arch Pediatr Adolesc Med”, 2012, nr 166(9). Wojtasik Ł., Seksting wśród dzieci i młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2014, nr 13(2). Wójcik Sz., Makaruk K., Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badania ilościowego, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Warszawa 2014.