Norbert G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych Inspiracje do edukacji w starości, Kraków 2015, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Impuls, ISBN 978-83-7850-946-2, ss. 218

Weronika Pudełko

Abstrakt