Rozwój zawodowy nauczycieli w modelu professional learning community 

Joanna Giebułtowska

Abstrakt

The article presents the major underlying assumptions for the model of the professional learning community. Creating a learning environment and a culture of cooperation is one of six features that distinguish this model from other models of school functioning. In the community, teachers study their own everyday practice and watch their students’ progress. They plan and develop solutions and methods, implement them and evaluate their effectiveness. They develop new skills and competences. The gradually enhanced awareness leads to a change in attitudes, beliefs, and habits. The issues discussed here are part and parcel of pedagogical discourse on teacher’s development in the workplace.

Słowa kluczowe: professional development, teachers’ learning in the workplace, the professional learning community model, learning communities, teachers’ collaboration
References

Adams, A., Ross, D., Vescio, V. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, s. 80–91. Pozyskano z: http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0742051X07000066.

Day, Ch. (2008). Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: GWP, tł. Joanna Michalak.

Dróżka, W. (2010), Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciel. Zarys problematyki. W: A. Bogaj, W. Dróżka W. (red.). Proces stawania się nauczycielem: teoria i praktyka (s. 15–23). Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Dróżka, W. (2014). Kształcenie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się. Edukacja, nr 4, 32–38.

DuFour, R. (2004). What is a Professional Learning Community?. Educational Leadership, vol. 61, nr 8, 6–11.

DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., Many, T. (2006). Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work™. Pozyskano z: http://www.allthingsplc.info/about.

Elsner, D. (red.) (2013). Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Hord, S. (2009). Professional learning communities, National Staff Council, vol.30, nr 1. Pozyskano z: http://www.earlychildhoodleadership.com.au/dloads/rsc/professional%20communities%20Hord2009.pdf.

Hurst, B. Reding, G. (2011). Profesjonalizm w uczeniu. Jak osiągnąć sukces. Warszawa: ABC Wolters Kluwer Business, tł. Janusz Stawiński.

Imants, J. (2012). Teachers’ workplace learning and educational leadership in schools. Studia pedagogiczne, t.65/2012, 281–300.

Kocurek, M., Sołtysińska, I., Świeży, M., Wachna-Sosin, I. (2015). Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kwaśnica, R. (1994). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.

Kwaśnica, R. (1997). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. t. 2 (s. 291–319). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Marshall, G., Tabin, M. (red.) (2005). Słownik Socjologii i Nauk Społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalak, J. M. (2009). Przestrzenie uczenia się nauczycieli: uczenie się w środowisku szkoły. Edukacja: studia, badania, innowacje, 4/2009, 22–33.

Moroz, H. (red.) (2005). Rozwój zawodowy nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Olechnicki, K., Załęcki, P. (1998). Słownik Socjologiczny. Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC.

Osińska, M. (2012). Praca zespołowa w szkole. Pozyskano z: http://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

Plewka, Cz. (2009). Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rutkowiak, J. (1982). Rozwój zawodowy nauczyciela a szkoła. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Short, Giorgis, Pritchard, Principal study groups and teacher study groups: An interactive and innovative approach to currucilum change, Referat na dorocznej konferencji American Educational Research Association, Atlanta 1993.

Słownik Języka Polskiego PWN, a. Pozyskano z: https://sjp.pl/zesp%C3%B3%C5%82

Słownik Języka Polskiego PWN, b. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/wspolnota;253 7996.html.

Strona internetowa Las Plumas High School w Oroville w Stanach Zjednoczonych http://lphs.ouhsd.org/modules/cms/pages.phtml?pageid=287932&sessionid=b87adf19c557dc654a21a8e22c9561a0&sessionid=b87adf19c557dc654a21a8e22c9561a0.

Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szlosek, F. (2014). Rozwój zawodowy nauczyciela. Polityka społeczna, 3/2014, 30–33.

Szymczak, M. (red.) (1995). Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.