Patrycja Stawiarska, Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata, Warszawa: Difin, 2016, ISBN 978-83-8085-102-3, ss. 225

Anna Malisz

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.