Anna Jazukiewicz, Iwona Jazukiewicz (red.), Kształtowanie sprawności moralnych. Szczecin 2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7972-098-9, ss. 253

Danuta Siewiorek-Talikowska

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.