Ogólnopolskie Seminaria Badawcze 1–3 lutego 2016 r., Ustroń; 23–27 sierpnia 2016 r., Zuberec

Joanna Michalak-Dawidziuk

Abstrakt
References

Literatura przedmiotu:

Szlosek, F. (red.), (2016), Badanie. Dojrzewanie. Rozwój.Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Woleński, J. (1985), Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Woleński, J. (1990), Kotarbiński. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.