VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie: EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 19–21 września 2017 r., Bydgoszcz 

Katarzyna Ludwikowska

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.