Labor et Educatio,5 (2017)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Rok wydania: 2017

W bieżącym numerze 5/2017 znajdują się artykuły wybitnych naukowców z zakresu:

- wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku

- sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy

- recenzje książek i sprawozdania z konferencji

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Słowo wstępne

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 7-9
Data publikacji online: 21 lutego 2018

Innowacje kategorią współczesności 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 11-44
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.001.7976

O zmianie potrzebnej polskiej szkole 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 45-56
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.002.7977

Rozwój zawodowy nauczycieli w modelu professional learning community 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 57-72
Data publikacji online: 21 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.003.7978

Edukacja religijna w liceach zawodowych w kontekście innowacyjnych zmian w szkolnictwie zawodowym w okresie międzywojennym w Polsce 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 73-88
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.004.7979

“New Ukrainian School”: the Present and the View to the Future

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 89-106
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.005.7980

Dropping Out Of School: Risk and Protective Factors

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 107-124
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.006.7981

Studying Linguistics at the UK’s Universities

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 125-136
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.007.7982

School Principal Leadership and Learning through Practitioner Research: Towards Innovations in Education

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 137-154
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.008.7983

Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 155-165
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.009.7984

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.