The 2 nd International Scientific Conference of the Visegrad Group Countries "Elderly people in cultural communication", Cracow, 10-11 June 2019

Magdolna Nemes

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.