Humanization of Physical Education in Early School Education

Grzegorz Kozdraś

Abstrakt

The article describes the possibilities offered by organising humanist-oriented physical education classes at the first stage of education. As part of physical education, which includes the process of physical upbringing and physical training, a teacher has the opportunity to influence pupils not only in terms of their physical fitness and health prevention, but also in terms of socially desirable values. In the research part of the paper, an assessment of the state of humanisation of physical education in early school education was undertaken, adopting the pupils' behaviour as a subject of research, which was in turn an indicator of the manifestation of values resulting from the assumptions of the concept of agonistic education. Adopting the quantitative research strategy, the paper presents the results of diagnostic studies during which the observation method was used in the categorised observation technique to solve the main problem. The obtained research results show a low level of humanisation in physical education at the first stage of education; they also provide rationale for expressing the thesis regarding the legitimacy of organising physical education classes in accordance with the assumptions of humanisation, i.e. combining physical education and physical training in early school education.

Słowa kluczowe: early school education, physical education, humanization of physical education, values, agonistic education
References

Białek, E. D. (2009). Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bielski, J. (2012). Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Kraków: Oficyna  Wydawnicza Impuls.

Błajet, P. (2010). Pedagogika sportu, In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika – subdyscypliny i  dziedziny wiedzy o edukacji, T 4, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.

Błajet, P. (2012). Od edukacji sportowej do olimpijskiej, Kraków: Oficyna wydawnicza  Impuls.

Błajet, P. (2008). Szkice o wychowaniu agonistycznym, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane  WSG.

Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna,  Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kazimierczak, A. (2019). Zarys pedagogiki sportu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego. 

Klus-Stańska, D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Klus-Stańska, D. (2019). Pedagogika wczesnej edukacji, In: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds.), Pedagogika podręcznik akademicki, pp. 269-285, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 

Kozdraś, G. (2014).Wychowanie agonistyczne jako propozycja budowania pozytywnej waleczności wśród młodych pokoleń, In: M. Cywińska (ed.), Problemy współczesnego dziecka – wybrane aspekty, pp. 119 - 126, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lynch T. i Soukup Sr. G. J. (2017). Primary physical education (PE): School leader   perceptions about classroom teacher quality implementation, Cogent Education, No. 4, pp. 2-32.

Łobocki, M. (2010).Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Madejski, E., Węglarz, J. (2008). Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mariański, J. (2011). Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim,  Edukacja Humanistyczna, No.1(24), pp. 7-24.

Osmolski, W. (1928). Zaniedbane drogi wychowawcze. Zagadnienia wychowania fizycznego. Warszawa: Zakłady Graf. tygod. naukowego „Medycyna”. 

Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.