Sects in the Area of Education of Children and Youth: Situation Analysis and Indications for Preventive

Mariusz Gajewski

Abstrakt

This paper addresses issues related to educational difficulties encountered by children and youth in controversial cult groups. The first section sets out the fundamental right of children and youth to school education. The next one characterizes the structure and presents the specifics of the functioning of cult groups and sects from the perspective of social sciences, with particular emphasis on the pedagogical and psychological perspective. The characteristic elements of mind manipulation were pointed out, as was the pathological scheme of controlling adepts of controversial sects. The primary part is the analysis of the relationship between sects and the formal and non-formal education system. The issues of infiltrating schools and universities by sects were also discussed, as well as the problem of partial or complete rejection of school education by cult groups. Attention was drawn to numerous controversies and threats arising from the fact that some modern sects created their own non- formal alternative education and schools. The Polish context has been particularly considered, referring to specific cases. Finally, the need and importance of undertaking diagnostic and preventive actions in counteracting the harmful effects of sects on young people was pointed out.

Słowa kluczowe: education, school, sect, children and youth, prevention
References

Barker, E. (1997). Nowe ruchy religijne. Kraków: Wyd. Nomos.

Dawson, L.L. (2017). Cults in Context: Readings in the Study of New Religious Movements. New York: Routledge.

Doktór, T. (1991). Ruchy kultowe. Psychologiczna charakterystyka uczestników. Kraków: Wyd. Nomos.

Gajewski, M. (ed.) (1999). ABC o sektach. Kraków: Wyd. Civitas Christiana.

Gajewski, M. (2009). Sekty i nowe ruchy religijne, Salwator. Kraków: Wyd. Salwator.

Gajewski, M. (2015). Sekta jako wyzwanie i zagrożenie. Analiza problemu z perspektywy nauk społecznych. Wybrane zagadnienia. In: I. Kamiński, J. Perszon, J. Kulwicka-Kamińska (eds.) Alternatywne światy zagubienia. Religie, ideologie, kulty i New Age, t. V, Toruń: Wydawnictwo Druk-Tor

Gajewski, M. (2016). Fałszywi Nauczyciele. Sekty Dzisiaj. Kraków: Wyd. Monumen.

Gołębiewska, I. (2011). Sekty w szkole. Wychowawca, No 7-8.

Gregg, R. (2019). Are Adults with Mental Health Disorders at More Risk for Recruitment by Religious Cults, Lynchburg Journal of Medical Science, Vol.1:4, Article 24.

Hassan, S. (1997). Psychomanipulacja w sektach. Łódź: Wyd. Ravi.

Jakubowski, A. (1997). Werbują w Lesznie?, „Głos Wielkopolski” 4 kwietnia, nr. 79.

Jędryszka, D. (2002). Z Nieba do szkoły, „Dziennik Wschodni Lubelski” 7 stycznia, Nr 5.

Keller, S. (2011). Pięć lat w sekcie Niebo. Tychy: Wyd. Maternus Media.

Kowalczyk, J. (2005). Nieba kres, „Polityka” 30 lipca, Nr 30.

Kuncewicz, D., Opolska, T. Wasiak, M. (2000). Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń. Warszawa: Wyd. CMPPP.

Kwieciński, Z. (1991), Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja”, nr 1.

Miller-Stefańska, E. (1999). Sekty a prawo, In: Gajewski, M. (Ed.), ABC o sektach. Kraków: Wyd. Civitas Christiana.

Nowakowski, P.T. (1999). Sekty. Co każdy powinien wiedzieć. Tychy: Wyd. Maternus Media.

Nowakowski, P.T. (2001). Sekty: oblicza werbunku. Tychy: Wyd. Maternus Media.

Okoń, W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Singer, T.M, Lifton R.J. (2003). Cults in Our Midst: The Continuing Fight Against Their Hidden Menace. Jossey-Bass: Revised and Updated edition.

Sztumski, J. (1993). Sekty. Studium socjologiczno-historyczne. PAN, Komisja Filozofii i socjologii. Kielce: Wydawnictwo Szumacher.

Szymański, M.J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Wyd. Impuls.

Vernette, J. (1998), Sekty. Warszawa / Varnette J. (1990), Les Sectes. Paris.

Zwoliński, A. (2005). Drogami Sekt. Radom: Wyd. Polwen.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.