Report from the Academy of Emerging Researchers – 17.09.2019

Kinga Konieczny-Pizoń

Abstrakt

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.