An Elderly Person in the Process of Patriotic Raising of Young Generations of Poles Living Abroad

Norbert G. Pikuła

Abstrakt

The presented article focuses on the issue of patriotism and national identity as perceived by the elderly of Polish nationality living abroad, in Canada. The theoretical part presents a defining understanding of the two main categories from the point of view of K. Skarżyńska and L. Malinowski, which has become the basis for constructing the research. The study has been conducted among 92 Poles – elderly people living in Canada. For this purpose, the survey method has been used with survey technique and the author's own research tool. An attempt has been made to answer two research questions: How do Poles- seniors living in Canada perceive their own patriotism? and What are the manifestations of patriotism of seniors living abroad? The empirical part presents results of the research, as well as their analysis and interpretation. In the end, the possibilities of including the elderly in the process of patriotic education of young generations of Poles living/born abroad have been indicated.

Słowa kluczowe: elderly person, patriotism, national identity, patriotic education abroad
References

Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.

Bokszanski, Z. (2006). Polacy o sobie: autoidentyfikacje i samooceny, Kultura Współczesna, No. 1, p. 39 48

Malinowski, L. (1987). Barwy patriotyzmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. In: J. Izdebska, T. Sosnowski (eds.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, Vol. 1. Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej. Białystok: Trans Humana.

Nowicka, E. (1996). Polskość w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej. In: E. Nowicka, J. Nawrocki (eds.), Inny-obcy-wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Skarżyńska, K. (2008). Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? In: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (eds.), Wychowanie, pojęcia, konteksty, procesy. Interdyscyplinarne ujęcie, Vol. 4. Gdańska: GWP.

Ziołowicz, K. (2007). Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej. Kielce: Oficyna Wydawnicza Scriptum.