Attitudes of Early Education Teachers Towards Pedagogical Innovation

Ewa Smak

Abstrakt

The subject of the research considerations are the attitudes of early education teachers towards pedagogical innovation, being a response to the permanently changing reality and the related necessity to introduce changes to education. The conducted surveys and their analysis prove that the majority of teachers share the view that application of innovation in pedagogical practice is necessary, noticing both its impact on their professional activity and pointing to significant obstacles in the field of deployment and implementation of innovations at school.

Słowa kluczowe: pedagogical innovation, teachers’ attitudes, stimulants and inhibitors of innovation
References

Frankfort-Nachmias, CH., Frankfort-Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zyski S-ka.

Mayntz, R., Holm, K., Hubner, P. (1965). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Ratajczak, Z. (1980). Człowiek w sytuacji innowacyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Schulz, R. (1990). Kształcenie dla innowacji pedagogicznych – geneza, sens i zastosowanie idei. Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, 1, pp. 74–76.

Smak, E. (2014). Innowatyka w edukacji. Opole: Wydawnictwo Nowik Sp. j.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) – art. 15 pkt 29b.