2015

Tadeusz Bąk (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Danuta Waloszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)