2015

 • Tadeusz Bąk (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska)
 • Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)
 • Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)
 • Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)
 • Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 • Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
 • Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
 • Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)
 • Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
 • Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
 • Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
 • Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
 • Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Danuta Waloszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska)
 • Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
 • Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)
 • Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
 • Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.