2014

Tadeusz Bąk (Uniwersytet Kardynała Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Danuta Gielarowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)


Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)

Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Norbert G. Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Danuta Waloszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)

Anna Žilova (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja)