2013

Tadeusz Bąk (Uniwersytet Kardynała Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

Danuta Gielarowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)

Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Michał Kasprzak (Ryerson University of Toronto, Kanada)

Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)

Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (University of Sofia, Bułgaria)

Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)

Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Andrzej J. Madera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Lýdia Lehoczká (Uniwersita Konstantina v Nitre, Słowacja)

Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)

Jirii Prokop (Charles University in Prague, Czechy)

Snezana Mojsovska - Salamovska (University St.Kliment Ohridski w Bitoli, Macedonia)

Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)

Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Danuta Waloszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)

Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)

Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)

Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)