2013

 • Tadeusz Bąk (Uniwersytet Kardynała Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Danuta Gielarowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)
 • Stanisław Kaczor (Wyższa Szkoła Zarządzania w Opolu, Polska)
 • Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Michał Kasprzak (Ryerson University of Toronto, Kanada)
 • Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)
 • Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (University of Sofia, Bułgaria)
 • Daniel Kukla (Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)
 • Andrzej J. Madera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 • Lýdia Lehoczká (Uniwersita Konstantina v Nitre, Słowacja)
 • Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
 • Jirii Prokop (Charles University in Prague, Czechy)
 • Snezana Mojsovska - Salamovska (University St.Kliment Ohridski w Bitoli, Macedonia)
 • Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska)
 • Wiesław Theiss (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Danuta Waloszek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
 • Anna Weissbrot-Koziarska (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
 • Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)
 • Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska)
 • Anna Žilová (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.