2017

 • Ryszard Gerlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Michał Kasprzak (Uniwersytet Ryerson w Toronto, Kanada)
 • Walenty Konstantinow (Mołdawska Akademia Nauk, Mołdawia)
 • Bozydara Iskrewa Kriwiradewa (Uniwersytet w Sofii, Bułgaria)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • w Warszawie, Polska)
 • Lydia Lehoczka (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 • Larysa Lukianova (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
 • Joanna M. Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • w Krakowie, Polska)
 • Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
 • Snezana Mojsovska-Salamovska (Uniwersytet Św. Klimenta Ohridskiego w Bitoli, Macedonia)
 • Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
 • Nellya Nychkalo (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)
 • Jirii Prokop (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
 • Adam Solak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • w Warszawie, Polska)
 • Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Uniwersytet Moskiewski, Rosja)
 • Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
 • Anna Žilova (Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)
   

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.