2018

Rada Naukowa 2018

 • Valentin Constantinov (Academy of Sciences of Moldova, Republic of Moldova)
 • Ryszard Gerlach (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
 • Michał Kasprzak (Ryerson University, Canada)
 • Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)
 • Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)
 • Arturo Lavalle ( Università degli Studi Guglielmo Marconi Rome, Italy)
 • Lydia Lehoczka (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Larysa Lukianova (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)
 • Joanna M. Łukasik (Pedagogical University of Cracow, Poland)
 • Zbigniew Marek (Ignatianum University in Cracow, Poland)
 • Snezana Mojsovska-Salamovska (University „St. Kliment Ohridski” Bitola, Macedonia)
 • Bożena Muchacka (Pedagogical University of Cracow, Poland)
 • Nellya Nychkalo (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine)
 • Jiří Prokop (Charles University, Prague, Czech Republic)
 • Marco Rimanelli (Saint Leo University, Florida, U.S.A.)
 • Adam Solak (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)
 • Mirosław J. Szymański (The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Poland)
 • Tatiana Zielienowa Gieorgiejewna (Lomonosov Moscow State University, Russia)
 • Andrzej Zwoliński (The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
 • Adam A. Zych (University of Lower Silesia in Wrocław, Poland)
 • Anna Žilová (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.