2016

Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)

Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Gabriela Kasprzak (Uniwersytet w Toronto, Kanada)

Liudmyla Krywaczuk (Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Ukraina)

Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)

Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Agata Popławska (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Polska)

Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Elżbieta Sałata (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Polska)

Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)