2016

 • Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)
 • Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Grzegorz Grzybek (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Gabriela Kasprzak (Uniwersytet w Toronto, Kanada)
 • Liudmyla Krywaczuk (Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, Ukraina)
 • Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 • Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Agata Popławska (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Polska)
 • Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 • Elżbieta Sałata (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Polska)
 • Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.