2015

Wojciech Cichosz,
Folco Cimagalli,
Małgorzata Duda,
Grzegorz Grzybek,
Liudmyla Krywaczuk,
Ştefan Levinţa,
Joanna M. Łukasik,
Jarosław Michalski,
Barbara Nowak,
Agata Popławska,
Rastislav Rosinsky,
Anna Szafrańska-Gajdzica