2014

Jakub Bartoszewski,
Małgorzata Duda,
Grzegorz Grzybek,
Ewa Kantowicz,
Joanna M. Łukasik,
Barbara Nowak,
Józef Stala,
Ireneusz Świtała