2013

Jakub Bartoszewski,
Małgorzata Duda,
Jerzy Gąsowski,
Miroslav Gejdoš,
Grzegorz Grzybek,
Barbara Nowak,
Marketa Rusnakova,
Andrzej Ryk,
Sławomir Sobczak,
Ireneusz Świtała,
Anna Walulik,
Eva Ziakova,
Renata Strojecka-Zuber