2017

 • Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)
 • Małgorzata Dobrowolska (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska)
 • Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Andreas Hejj (Uniwersytet w Peczu, Węgry)
 • Ewa Kobyłecka ( Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 • Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Dorota Moroń (Uniwersytet Wrocławski)
 • Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Andrzej Pluta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Agata Popławska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
 • Bogdań Stańkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)
 • Anna Szafrańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
   

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.