2017

Wojciech Cichosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)

Małgorzata Dobrowolska (Politechnika Śląska, Gliwice, Polska)

Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Andreas Hejj (Uniwersytet w Peczu, Węgry)

Ewa Kobyłecka ( Uniwersytet Zielonogórski, Polska)

Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)

Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Dorota Moroń (Uniwersytet Wrocławski)

Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)

Andrzej Pluta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

Agata Popławska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Rastislav Rosinsky (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)

Bogdań Stańkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska)

Anna Szafrańska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)