2018

 • Matheus Batalha (Uninassau, Aracaju, Brazylia)
 • Alina Boutiuc-Kaiser, (University of Education Freiburg, Niemcy)
 • Remigijus Bubnys, (Šiauliai University, Litwa)
 • Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)
 • Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Krzysztof Gurba (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
 • Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 • Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Piotr T. Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Nicolae Silistraru (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.