2018

Matheus Batalha (Uninassau, Aracaju, Brazylia)

Alina Boutiuc-Kaiser, (University of Education Freiburg, Niemcy)

Remigijus Bubnys, (Šiauliai University, Litwa)

Folco Cimagalii (LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy)

Małgorzata Duda (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Krzysztof Gurba (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Ştefan Levinţa (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)

Jarosław Michalski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Piotr T. Nowakowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

Nicolae Silistraru (Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia)

Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)

Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)