2019

Recenzenci krajowi

Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Jarosław Michalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Bogdan Stańkowski, Akademii Ignatianum w Krakowie, Polska

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Renata Tomaszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Polska

Bogusław Ulijasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, Polska

Joanna Wierzejska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Polska

Mariusz Wysokiński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

Recenzenci zagraniczni

Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa

Folco Cimagalii, LUMSA Uniwersytet w Rzymie, Włochy

Andreas Hejj, Uniwersytet w Peczu, Węgry

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University "St. Kliment Ohridski”, Bułgaria

Arturo Lavalle L’Universita Telematica Guglielmo Marconi, Roma, Włochy

Lydia Lechoczka, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Ştefan Levinţa, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia

Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina

Matheus Batalha Moreira Nery, Universidade Tiradentes, Aracaju, Brazylia

Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, USA

Rastislav Rosinsky Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Nicolae Silistraru, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia

Lela Turmanidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Gruzja