2020

Recenzenci krajowi

Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Jarosław Michalski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie,

Renata Tomaszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Polska

 

Recenzenci zagraniczni

Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa

Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawia

Andreas Hejj, Uniwersytet w Peczu, Węgry

Bożydara Iskariewa Kriwiwadiewa, Sofia University ”St. Kliment Ohridski", Bułgaria

Arturo Lavalle, ĽUniversita Telematica Guglielmo Marconi, Roma, Włochy

Lydia Lechoczka, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina

Matheus Batalha Moreira Nery, Universidade Tiradentes, Aracaju, Brazylia

Jiří Prokop, Charles University, Prague, Czechy

Marco Rimanelli, Saint Leo University, Florida, USA

Nicolae Silistraru, Uniwersytet Państwowy Tiraspol, Mołdawia

Lela Turmanidze, Batumi Shota Rustaveli Stałe University, Batumi, Gruzja