2021

Recenzenci krajowi

Anna Odrowąż- Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin,  Polska

Beata Ziębińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Inetta Nowosad , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska

Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Małgorzata Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska

Małgorzata Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

Recenzenci zagraniczni

Larysa Lukianova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina

Malkhaz Makashvili, Ilia State University, Tbilisi, Georgia

Mohd Sofian Omar-Fauzee, School of Education, Universiti Utara Malysia, Malysia

Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa

Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawia