2022

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, Polska

Beata Ziębińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Diana Antocci, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău, Mołdawia

Ewa Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Iwona Czaja-Chudyba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Józef Młyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Krzysztof Gurba, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Małgorzata Kuśpit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Marek Siwicki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Natalia Demeshkant, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Olga Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Piotr T. Nowakowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Remigijus Bubnys, Šiauliai University, Litwa

Renata Tomaszewska-Lipiec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Stefan T. Kwiatkowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska

Valentin Constantinov, Academy of Sciences of Moldova, Mołdawi