2016

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Roman Ceglarek (dydaktyka)
 • Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
 • Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
 • Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)
 • Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)
 • Krzysztof Symela (rynek pracy)
 • Ireneusz M. Świtała (kwestie społeczne)
 • Władysław P. Wlaźlak (prawo, administracja)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

 • Anna Mróz (język polski // Polish)
 • Jacek Serwin (język angielski // English)
 • Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Katarzyna Jagielska

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.