2016

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Roman Ceglarek (dydaktyka)

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)

Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)

Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)

Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)

Krzysztof Symela (rynek pracy)

Ireneusz M. Świtała (kwestie społeczne)

Władysław P. Wlaźlak (prawo, administracja)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Anna Mróz (język polski // Polish)

Jacek Serwin (język angielski // English)

Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Katarzyna Jagielska