2015

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Roman Ceglarek (dydaktyka)

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)

Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)

Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)

Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)

Ireneusz M. Świtała (kwestie społeczne)

Władysław P. Wlaźlak (prawo, administracja)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Anna Mróz (język polski // Polish)

Marcin Łączek (język angielski // English)

Jacek Serwin (język angielski // English)

Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Katarzyna Jagielska