2014

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Krzysztof Kraszewski (dydaktyka, pedeutologia)
 • Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)
 • Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)
 • Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria)
 • Adam Solak (pedagogika społeczna, pedagogika pracy)
 • Zofia Szarota (andragogika)
 • Anna Žilova (problemy i kwestie społeczne)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

 • Anna Mróz (język polski/Polish)
 • Anna Fitak (język angielski/English)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Katarzyna Jagielska
   

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.