2013

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Krzysztof Kraszewski (dydaktyka, pedeutologia)

Joanna M. Łukasik (pedagogika ogólna, pedeutologia)

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna)

Bożena Muchacka (wychowanie przedszkolne z wychowaniem początkowym)

Norbert G. Pikuła (gerontologia i geriatria)

Adam Solak (pedagogika pracy)

Zofia Szarota (andragogika)

Anna Žilová (problemy i kwestie społeczne)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Anna Czekaj (język polski/Polish)

Anna Fitak (język angielski/English)

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Katarzyna Jagielska