2017

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska
 • Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy
 • Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 • Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia
 • Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy
 • Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
 • Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 • Ireneusz M. Świtała (problemy i kwestie społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska
 • Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy
   

REDAKTORZY JĘZYKOWI

 • Anna Mróz (język polski // Polish)
 • Jacek Serwin (język angielski // English)
 • Paulina Koperna (język angielski // English)
 • Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Katarzyna Jagielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 400 egzemplarzy.