2017

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska

Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska

Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia

Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy

Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Ireneusz M. Świtała (problemy i kwestie społeczne) - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy
 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Anna Mróz (język polski // Polish)

Jacek Serwin (język angielski // English)

Paulina Koperna (język angielski // English)

Ludmila Dymitrow (język rosyjski // Russian)

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Katarzyna Jagielska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska