2019

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Roman Ceglarek (dydaktyka),Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, Polska

Arndt Bussing (jakość życia) - University of Witten/Herdecke, Niemcy

Lucjan Miś (socjologia, praca socjalna) – Uniwersytet Jagielloński, Polska

Janusz Surzykiewicz (pedagogika ogólna, etyka) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

Radosław Malinowski (socjologia pracy)- Tangaza University College,Kenia

Andrea Ohidy (innowacje międzykulturowe) - Pedagogical University of Freiburg, Niemcy

Norbert G. Pikuła (gerontologia, geriatria) – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Polska

Daniel Kukla (pedagogika pracy) - Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Joachim Thomas (rozwój zawodowy, rehabilitacja zawodowa) -Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Niemcy

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Biuro tłumaczeń Alinqua

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Marta Iwińska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie